skip to Main Content

รอบที่ 6

รับอิสระ

เปิดรับสมัคร พฤษภาคม 2567

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา YOUR FUTURE STARTS WITH US.
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม

How to…สมัครเรียนต่อ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Online

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรอบที่ 6 รับอิสระ

ข่าวประชาสัมพันธ์
20May 24
REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา วันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2567
20May 24
REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ วันที่ 27 – 31 พ.ค. 67
20May 24
REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
08May 24
REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ สอบวันที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 08.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
07May 24
REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขา และคณะ อื่น ๆ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น.
Back To Top