skip to Main Content

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รับสมัครนักศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 6 รอบ สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดแต่ละรอบได้

รอบที่ 1 SRU Roadshow

แนะแนวการศึกษาในรูปแบบ Onsite สมัคร – สอบ – สัมภาษณ์ Online ทราบผลภายใน 1 เดือน

สิงหาคม – กันยายน

รอบที่ 2 โควตา

คนดี คนเก่ง คนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความสามารถพิเศษ สมัคร Online สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน Online

ตุลาคม – พฤศจิกายน

รอบที่ 3 SRU Roadshow Online

แนะแนวการศึกษารูปแบบ Online สมัคร – สอบ – สัมภาษณ์ Online ทราบผลภายใน 1 เดือน คณะครุศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

พฤศจิกายน – ธันวาคม

รอบที่ 4 สอบตรง

สอบวัดความถนัดของสาขาวิชา สมัคร Online สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ Onsite

มกราคม – กุมภาพันธ์

รอบที่ 5 กลุ่มภาคีฯ

พิจารณา GPA เกรดเฉลี่ยสูงมีสิทธิ์ก่อน สมัคร – สอบสัมภาษณ์ – ประกาศผล

มีนาคม – เมษายน

รอบที่ 6 รับอิสระ

พิจารณาจาก GPA หรือคุณสมบัติเฉพาะที่คณะประกาศ

พฤษภาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
16Oct 23
REGIS NEWSประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติโครงการ SRU Roadshow เดือนกันยายนประจำปีการศึกษา 2567 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18-30 ตุลาคม 2566

How to…สมัครเรียนต่อ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Online

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา YOUR FUTURE STARTS WITH US.
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม

SRU Facilities

0
คณะ/วิทยาลัย
0
หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
คณาจารย์สายวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน

Back To Top