skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขา และคณะ อื่น ๆ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น.

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล – วิชาเอกมัลติมีเดีย

Back To Top