skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอังคารที่ 7 พ.ค. 67 เวลา 20.00 น. สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น.

Back To Top