skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567

Back To Top