skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4.2 sru special ประจำปีการศึกษา 2567 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.

Back To Top