skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ โครงการ SRU Roadshow เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2567 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

Back To Top