skip to Main Content

REGIS NEWS รับนักศึกษาใหม่ SRU ROADSHOW เดือน กันยายน 2566

คลิกสมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ วันที่ 5 – 29 ก.ย. 66

ชำระค่าสมัคร วันที่ 5 – 29 ก.ย. 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 ต.ค. 66

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 10 ต.ค. 66

ติดต่องานรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 077-913357

Back To Top