skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ SRU ROADSHOW งานมหกรรมวิชาการ 50 ปี มรส. ประจำปีการศึกษา 2567

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันพุธที่ 6 ก.ย. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Back To Top