skip to Main Content

REGIS NEWS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ (ด้วยวิธีการออนไลน์) วันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ยกเว้นคณะครุศาสตร์ มีสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Back To Top