skip to Main Content

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. รอบเลือกสาขาวิชาใหม่ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ เลือกวันที่ 20- 21 พ.ค. 2566 เวลา 14.30 น. เท่านั้น

คลิกเข้าสู่ระบบการเลือกสาขาวิชาใหม่

สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่เคยสมัคร ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก และสำหรับผู้ที่มีรายชื่อให้เลือกสาขาวิชาใหม่

ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยรายงานตัวเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1-6 มาแล้วสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

Back To Top