ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ Tcas รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี


อ่านรายละเอียดด้วยสำคัญมากครับ
ยืนยันเลขบัตรประชาชนทางเว็บไซต์ http://admission.sru.ac.th/id_portfolio62/register/ ( สำคัญมาก )
วันที่ 19-7 มกราคม 2562

Clearing house ยืนยันสิทธิ์กับทาง ทปอ. ( สำคัญมาก )
วันที่ 30-31 มกราคม 2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


คลิกตรวจสอบรายชื่อ