ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ Tcas รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

อ่านรายละเอียดด้วยสำคัญมากครับ
ยืนยันเลขบัตรประชาชนทางเว็บไซต์ www.sru.ac.th ( สำคัญมาก )
วันที่ 19-24 ธันวาคม 2561

Clearing house ยืนยันสิทธิ์กับทาง ทปอ. ( สำคัญมาก )
วันที่ 30-31 มกราคม 2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562


คลิกตรวจสอบรายชื่อ

คลิกดูรายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS 62


1. ประกาศเกี่ยวกับ TCAS ประจำปี 2562
2. ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิ
3. คู่มือ TCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุง 5 ต.ค.2561
4. คู่มือ TCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุง 5 ต.ค.2561

ข่าวสารการรับสมัคร  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โครงการ Rajabhat Camping 2019 รุ่น 2 (Update 11/10/2561) Click 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Update 08/10/2561) Click 
รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โครงการราชภัฏ Camping รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Update 08/10/2561) Click 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โครงการ Rajabhat Camping 2019 รุ่น 1 (Update 14/9/2561) Click