รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS 62


1. ประกาศเกี่ยวกับ TCAS ประจำปี 2562
2. ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิ
3. คู่มือ TCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุง 5 ต.ค.2561
4. คู่มือ TCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุง 5 ต.ค.2561

ปฏิทินดำเนินงานรับนักศึกษา ระบบ TCAS 62


ข่าวสารการรับสมัคร  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โครงการ Rajabhat Camping 2019 รุ่น 2 (Update 11/10/2561) Click 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Update 08/10/2561) Click 
รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โครงการราชภัฏ Camping รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Update 08/10/2561) Click 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โครงการ Rajabhat Camping 2019 รุ่น 1 (Update 14/9/2561) Click