เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

1. พิมพ์คำร้อง ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/document/form/
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขบัญชี 984-4-249678
3. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารชำระเงิน ไปที่ Line กองคลัง @finance1111
4. ส่งคำร้องพร้อมสลิปชำระเงิน มาที่เมล์ uuuuuuuuu2020@gmail.com
5. หลังส่งเอกสารเข้า E-mail จะได้รับเอกสารดังกล่าวภายใน 3 วันทำการ
6. การส่งเอกสารจะดำเนินการจัดส่งให้ทาง E-mail เท่านั้น โดยไม่มี การจัดส่งต้นฉบับจริงให้
7. หากมีข้อสงสัยในการให้บริการ ติดต่อได้ที่ 077-913357