*** ผู้ที่สอบได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใด ให้ไปตรวจสอบห้องสอบสัมภาษณ์ และดูประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ***
เว็บไซต์ประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เว็บไซต์ประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เว็บไซต์ประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เว็บไซต์ประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


 
รายละเอียด

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน